ISO/IEC 12207:2008

Systems and software engineering — Software life cycle processes

Kategorie: Procesy životního cyklu

Podkategorie: Softwarové inženýrství

Popis:

Tato norma specifikuje Procesy v životním cyklu softwaru. Definuje procesy, činnosti a úkoly, které se mají provádět v rámci dodávky, vývoje, provozu, údržby a vyřazení softwarového produktu nebo služby. Dále definuje procesy pro definování, řízení a zlepšování procesů životního cyklu softwaru.

Tato norma obsahuje 7 procesních skupin a v nich celkem 43 procesů.

Tato norma je přeložena do češtiny jako ČSN ISO/IEC 12207, nejedná se však o nejnovější verzi z roku 2008

Související práce:

ISO/IEC 12207 v číslech – Herain, Maleňák

ISO/IEC 12207 a Scrum – Hrachovec, Maršálek

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43447

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_12207