ISO/IEC 14753:1999

Information technology — Open Distributed Processing — Interface references and binding

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Specifikace

Popis:

Norma týkající se rozhraní Open Distributed Processing (OPD). Obsahuje instrukce pro rozhraní odkazů a vazeb. Spolupráce mezi ODP systémy požaduje, aby objekty používaly normalizované komunikační metody, umístěné v jednotlivých autonomních systémech.
Pro spolupráci mezi ODP systémy a skupinami ODP systémů je velmi důležité rozhraní odkazů. Toto rozhraní dává konkrétní formu informacím potřebným pro utváření vazeb, včetně vazeb k objektům v uzlech, které podporují několik různých komunikačních protokolů a vazeb k objektům na různých úrovních správy domén. Rozhraní odkazu dále dává konkrétní formu informacím, které požadují mechanizmy pro údržbu vazeb mezi matematickými objekty při dodržování transparentnosti distribuovaného zpracování.

Související práce:

Detail normy