ISO/IEC 15026 – sada norem

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Risk a integrita

Obecně tato kategorie obsahuje normy definující standardy, koncepty a procesy pro risk management.

ISO/IEC 15026-1:2013

Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 1: Concepts and vocabulary

Popis:

První část normy definuje pojmy a zakládá uspořádaný soubor konceptů a jejich vztahů , čímž staví základy pro pochopení veškerých konceptů a principů využívaných ve všech částech normy ISO/IEC 15026.

Související práce:

Ukázka normy: ISO/IEC 15026-1:2013: Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 1: Concepts and vocabulary [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: ZDE

Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 2: Assurance case

Popis:

ISO / IEC 15026-2: 2011 stanovuje minimální požadavky na strukturu a obsah případu – příkladu pojištění za cílem zlepšení konzistence a srovnatelnosti případů a zakládá a usnadňuje komunikaci zúčastněných stran či inženýrská rozhodnutí, a další.

Související práce:

Ukázka normy: ISO/IEC 15026-2:2011: Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 2: Assurance case [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: ZDE

ISO/IEC 15026-3:2015

Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 3: System integrity levels

Popis:

Tato část specifikuje koncept úrovní integrity s odpovídajícími požadavky na dané úrovně, jejižch dosažení je pro soulad s danou úrovní vyžadováno. Klade požadavky na metody a doporučuje jejich použití v souvislosti s definováním úrovně integrity. Pokrývá systémy, ale i sw produkty a jejich prvky. Tato třetí část normy je použitelná jak na systémy tak na software a je určena pro použití následujícími:

  1. a) těmi co definují úrovně integrity – průmysl, odborné organizace, standardizační organizace, vládní organizace
  2. b) nebo uživateli úrovní integrity – vývojáři, správci, dodavatelé, systémoví či sw uživatelé, experti daných systémů či sw a administrativní či technická podpora.

Související práce:

Ukázka normy: ISO/IEC 15026-3:2015: Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 3: System integrity levels [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: ZDE

ISO/IEC 15026-4:2012

Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 4: Assurance in the life cycle

Popis:

Poslední část normy poskytuje pokyny a doporučení pro provádění vybraných procesů, aktivit a úkolů pro systémy a softwarové produkty, které vyžadují zajištění – majetek tzv. kritického charakteru.

Související práce:

Ukázka normy: ISO/IEC 15026-4:2012: Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 4: Assurance in the life cycle [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: ZDE