ISO/IEC 19507:2012

Information technology — Object Management Group Object Constraint Language (OCL)

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Modelování

Popis:

Norma je součástí kategorie norem pro nástroje a metody modelování, která nám poskytuje pokyny ke standardizovanému modelování.
Jedna z větších norem (přes 240 stránek) se zabývá a vychází z norem ISO/IEC 10646 a ISO/IEC 19501.
Hlavním obsahem normy je definování OCL (Object Constraint Language), což je jazyk, který nám vysvětluje část pravidel UML. OCL je nyní součástí UML standardů.

Související práce:

ISO Norma: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57306