ISO/IEC 20968:2002

Software engineering — Mk II Function Point Analysis — Counting Practices Manual

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produkt

Podkategorie: Měření rozsahu funkcí

Popis:

Norma ISO/IEC 20968:2002 popisuje analýzu funkčních bodů Mk II (FPA) a obsahuje metodu kvantitativní analýzy a měření aplikací pro zpracování informací. Touto metodou uživatel kvantifikuje požadavky na zpracování informací, aby kvantitativně vyjádřil rozsah funkcí výsledného softwarového produktu. Tento rozsah je vhodný pro účely měření a odhady výkonnosti ve vztahu k činnostem spojeným se softwarovým produktem, jako je jeho vývoj, zdokonalování nebo údržba. Metoda FPA se používá v časných etapách procesu vývoje softwaru, jakož i rovnoměrně po celou dobu jeho života, lze ji obchodně vyhodnotit a je srozumitelná pro uživatele softwaru.

Související práce:

Článek: MK II FPA (2015)

Článek: Function point (2013)

ISO Norma: Ukázka normy