ISO/IEC/IEEE 29148:2011

Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Požadavky

Popis:

Obecně, kategorie „Požadavky“ zahrnuje a sjednocuje normy, které se týkají požadavků na IS a SW produkty. Konkrétně norma ISO/IEC/IEEE 29148:2011 pak poskytuje vodítko při uplatňování požadavků technických a řídících procesů a na procesech závislých aktivit. Obsah této normy může být přidán k již existujícím definovaným požadavkům definovaných nebo může být použita nezávisle.

Související práce:

Ukázka normy
ISO/IEC/IEEE 29148:2011(en): Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:29148:ed-1:v1:en