Vyhledat:

Povinné předmětyVolitelné předměty
edit SideBar

Specializace Vývoj IS

Vybrané povinné předměty

4IT412 Výzkum v oblasti aplikované informatiky a jeho prezentace

Cílem předmětu je seznámit studenty s typy výzkumných aktivit v oblasti informačních systémů a technologií, zásadami jednotlivých výzkumných metod a postupem tvorby výzkumné zprávy.

Kurz vyučuje:

cvičení: Ing. Libor Gála, Ph.D. , Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D., doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

4IT575 Softwarové architektury

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem softwarové architektury, způsoby jejího vytváření a dokumentace, architektonickými principy a architektonickými vzory.

Kurz vyučuje:

přednášky: Ing. Rudolf Pecinovský, CSc
cvičení: Ing. Rudolf Pecinovský, CSc

4IT442 Softwarový projekt

Cílem předmětu je umožnit studentům vyzkoušet si realizaci projektu vývoje softwaru v týmu od specifikace požadavků až po prototyp implementace na základě definované metodiky. Předmět umožní studentům řešit reálné problémy, se kterými se při vývoji softwaru setkají.

Kurz vyučuje:

cvičení: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D., Ing. Iva Stanovská

4IT580 Agilní projekt vývoje webové aplikace

Cílem předmětu je umožnit studentům prakticky si vyzkoušet realizaci projektu vývoje moderní webové aplikace v agilně řízeném týmu. Předmět umožní studentům řešit reálné problémy, se kterými se při vývoji webové aplikace agilním způsobem setkají. Pro vývoj se využívají technologie ReactJS, Redux a NodeJS, pomocí kterých průběžně týmový projekt realizuje. Vstupní předpoklady předmětu: student má základy HTML, CSS, SQL a objektově orientovaného programování, základní znalosti Javascriptu a agilního vývoje. Předmět pokrývá následující tematické okruhy oblasti vzdělávání Informatika: Programování, Softwarové inženýrství, Uživatelská rozhraní.

Kurz vyučuje:

přednášky: Ing. Jan Černý
cvičení: Ing. Jan Černý

4IT571 Metody a praktiky vývoje a testování softwaru

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a praktikami, které se používají při vývoji a testování softwaru.

Kurz vyučuje:

přednášky:doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D., Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.

4ME486 Design uživatelských rozhraní

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy a nástroji pro návrh uživatelského rozhraní a prototypu aplikace pro testování a implementaci.

Kurz vyučuje:

přednášky: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D., Martin Kopta
cvičení: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D., Martin Kopta

Volitelné předměty

4IT574 Praktické aplikace strojového učení

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí strojového učení a představit jim vybrané algoritmy a jejich praktické aplikace v dostupných nástrojích. Praktické aplikace jsou zaměřeny zejména na doporučovací systémy, marketing produktů, rozpoznávání obrazu a podobně.

Kurz vyučuje:

přednášky: Ing. Jan Mittner, Ph.D.
cvičení: Ing. Jan Mittner, Ph.D.

4IT576 Programování v jazyku Python

Předmět seznámí se základy programování a možnostmi nabízenými jazykem a platformou Python při řešení odborných problémů z různých oblastí, především pak při zpracování dat.

Kurz vyučuje:

přednášky: Ing. Rudolf Pecinovský, CSc
cvičení: Ing. Rudolf Pecinovský, CSc

4IT572 Nástroje pro DevOps a správu nasazování

Cílem předmětu je seznámit studenty s technologickou stránkou konceptů DevOps, zejm. s moderními nástroji sloužícími k podpoře práce týmů vývoje a provozu při nasazování softwaru (release engineering) na vývojová, před-produkční a produkční prostředí. V rámci předmětu je diskutována problematika označovaná v praxi názvy typu „infrastruktura jako kód“, „kontinuální integrace“, „kontinuální nasazování“ a „kontinuální testování“.

Kurz vyučuje:

přednášky: Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.
cvičení: Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.

4IT573 Základy Node.js

Cílem předmětu je naučit základní principy asynchronního, konkurenčního, událostmi řízeného, funkcionálního programování webových aplikací v JavaScript / ECMAscript na straně serveru v platformě node.js, včetně jejich provozování v souladu s principy DevOps na platformě Linux / Docker.

Kurz vyučuje:

cvičení: Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D.

4IT446 Řízení kvality softwaru

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu kvality softwaru. Náplň předmětu tvoří jak proaktivní (tj. procesně zaměřené), tak reaktivní (tj. produktově zaměřené) strategie v této oblasti. Dále jsou diskutovány ty organizační a personální aspekty v oblasti softwarového vývoje, které přispívají k realizaci kvalitních softwarových produktů. Předmět přehledově pokrývá problematiku testování softwaru, která ale nepředstavuje těžiště předmětu. Tato problematika je detailněji vyučována zejm. v předmětech 4IT472 Řízení testování softwaru a nástroje pro jeho podporu a 4IT474 Analýza a návrh testů softwaru.

Kurz vyučuje:

přednášky: Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.
cvičení: Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.
Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy
Poslední úprava stránky: 23.08.2020, 09:36