Kurzy pro studenty VŠE v Praze

Na téma softwarových procesů zajišťuje Vysoká škola ekonomická v Praze pro své studenty zejména předmět 4IT421 – Zlepšování procesů budování IS, v rámci kterého se studenti blíže seznamují s mezinárodními normami (nejen ISO/IEC 29110, ale i dalšími, např. ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504), standardy (CMMI) a metodikami (rigorózními, jako např RUP, i agilními), které lze při zlepšování softwarových procesů využít.

4IT421 – Zlepšování procesů budování IS

Bližší informace o předmětu lze získat na jeho profilu na webu java.vse.cz nebo ze sylabu předmětu v integrovaném studijním informačním systému ISIS.

Na webu SPI center lze nalézt především semestrální práce studentů tohoto předmětu, které mohou dalším studentům sloužit jako studijní materiál, případně širšímu okruhu čtenářů jako zdroj dalších informací o tématech probíraných v rámci tohoto předmětu.