Vedlejší specializace 4KS Řízení kvality softwaru

Význam VS

Rozvoj v oblasti IS/ICT, nutnost integrace celé řady technologií a systémů, požadavky na extrémně rychlý vývoj aplikačního programového vybavení vedou k tomu, že se zvyšuje důraz na kvalitu softwarových řešení informačních systémů. Poptávka po kvalifikovaných pracovnících v oblasti řízení kvality softwaru a testování v České republice v posledních letech velmi silně roste.

Cíle a výsledky učení pro studenty vedlejší specializace Řízení kvality softwaru

Cílem vedlejší specializace Řízení kvality softwaru je vybavit studenty jak teoretickými znalostmi, tak i dovednostmi z oblasti řízení kvality softwaru, které jim umožní působit minimálně v následujících rolích: analytik testů, manažer testování, tester a tester zaměřený na automatizované testování.

Absolventi VS Řízení kvality softwaru:

  1. Rozumí základním konceptům řízení kvality softwaru.
  2. Mají základní znalosti procesů a přístupů k testování softwaru.
  3. Mají základní dovednosti v analýze a návrhu testů softwaru.
  4. Chápou a provádějí činnosti řízení testování softwaru.
  5. Mají komunikační a interpersonální dovednosti.

Vedlejší specializace Řízení kvality softwaru je určena těm studentům, kteří mají o oblast řízení kvality softwaru a testování softwaru zájem. Vedlejší specializace je vhodná jak pro studenty oboru Informační systémy a technologie, tak i oborů Informační management, Kognitivní informatika a Znalostní a webové technologie. Mohou si ji zapsat i studenti dalších oborů na FIS i na ostatních fakultách VŠE.

Informace o vedlejší specializaci naleznete také na stránkách katedry.

Předměty vedlejší specializace Řízení kvality SW

Dále je uveden kompletní seznam předmětů vedlejší specializace společně s odkazem na oficiální sylabus v informačním systému Vysoké školy ekonomické v Praze.

Seznam předmětů

Povinné předměty

Volitelné předměty

*) Je určeno pouze pro studenty, kteří neabsolvovali bakalářský obor Informatika.