Specializace Vývoj IS

Studijní program Informační systémy a technologie

Profil absolventa specializace Vývoj informačních systémů

 

Specializace Vývoj informačních systémů je zaměřena na přípravu specialistů schopných navrhovat, implementovat a nasazovat informační systémy. Cílovými profesemi absolventů specializace jsou architekt IS, vývojář, manažer vývoje a nasazení aplikací.

Absolventi specializace Vývoj informačních systémů:

  • mají základní znalosti metod a praktik používaných při vývoji a provozu IS,
  • umí navrhovat informatické služby, které podporují podnikové procesy,
  • umí navrhovat aplikační a technologickou architekturu informačních systémů,
  • umí navrhovat, implementovat a nasazovat softwarové aplikace,
  • mají dovednosti v oblasti řízení projektů.,
  • chápou smysl řízení podnikové informatiky a znají základní rámce,
  • mají komunikační a interpersonální dovednosti.

Studijní plán

   ECTS
povinné předměty programu   27
povinné předměty specializace   18
volitelné předměty   30
předměty vedlejší specializace   30
státní zkoušky   15
Celkem 120

Studenti specializace Vývoj informačních systémů studují jednak povinné předměty společné pro všechny specializace programu Informační systémy a technologie (ve vzorovém studijním plánu označeny jako povinné společné) a dále pak povinné předměty specializace Vývoj informačních systémů (ve vzorovém studijním plánu označeny jako povinné specializace).
V rámci povinných předmětů specializace Vývoj informačních systémů jsou pro první semestr plánovány předměty 4IT575 Softwarové architektury a 4ME486 Design uživatelských rozhraní. Ve druhém semestru pak předmět 4IT571 Metody a praktiky vývoje a testování softwaru.

Klíčovým předmětem, ve kterém si studenti prakticky procvičí vývoj softwarové aplikace v celém životním cyklu, je předmět „Projekt“. Zde si studenti mohou vybrat buď předmět 4IT580 Agilní projekt vývoje webové aplikace nebo předmět 4IT442 Softwarový projekt. Oba předměty jsou realizovány ve formě týmového projektu.

Předmět 4IT580 Agilní projekt vývoje webové aplikace je určen spíše pro programátory a vyžaduje již předchozí znalosti HTML, CSS, SQL, objektově orientovaného programování, základní znalosti Javascriptu. Projekt je realizován agilním způsobem a programuje se zde webová aplikace v Reactu a souvisejících technologiích.

V alternativním „projektovém“ předmětu 4IT442 Softwarový projekt se uplatní i studenti, kteří preferují další role v procesu vývoje – analytik, programátor v jiných technologiích, návrhář UI, tester, projektový manažer. Projekt je realizován dle metodiky MMSP a je více procesně řízen (veden) i s větším důrazem na dokumentaci jednotlivých etap vývoje dle připravených šablon dokumentů.

Studenti specializace Vývoj informačních systémů si tedy volí buď předmět 4IT580 Agilní projekt vývoje webové aplikace nebo předmět 4IT442 Softwarový projekt. Přičemž předmět 4IT580 Agilní projekt vývoje webové aplikace je vypisován vždy v zimním semestru (mohou jej tedy absolvovat v 1. nebo 3. semestru) a předmět 4IT442 Softwarový projekt je vypisován vždy v letním semestru (mohou jej tedy absolvovat ve 2. nebo 4. semestru).

Dále si studenti volí volitelné předměty. Pro studenty specializace Vývoj informačních systémů jsme připravili řadu nových předmětů jako:
4IT574 Praktické aplikace strojového učení
4IT576 Programování v jazyku Python
4IT572 Nástroje pro DevOps a správu nasazování
4IT573 Základy Node.js

Vzorový stud plán specializace Vývoj IS

Ident název typ ECTS rozměr Zařazení v semestru  

 

Poznámka

1 2 3 4
4IT414

4IT524

Řízení projektů IS/ICT Povinné společné 6 2/2 X
4IT418

4IT528

Řízení podnikové informatiky Povinné společné 6 2/2 X
4IT415

4IT525

Informační modelování organizací Povinné společné 6 2/2 X
4IT411 IT a anatomie firmy Povinné společné 6 2/2 X
4IT412 Výzkum v oblasti aplikované informatiky a jeho prezentace Povinné společné 3 0/2 X
4IT575 Softwarové architektury Povinné specializace 4 0/2 X        
4IT442

 

Softwarový projekt

 

Povinné specializace 8

 

0/4

 

X Student musí odstudovat buď předmět 4IT442 Softwarový projekt nebo předmět 4IT580 Agilní projekt vývoje webové aplikace
4IT580 Agilní projekt vývoje webové aplikace Povinné specializace 8 0/4 X Student musí odstudovat buď předmět 4IT442 Softwarový projekt nebo předmět 4IT580 Agilní projekt vývoje webové aplikace
4IT571 Metody a praktiky vývoje a testování softwaru Povinné specializace 3 2/0 X
4ME486 Design uživatelských rozhraní Povinné specializace 2 0/2 X

Volitelné předměty

Ident název ECTS rozměr
4IT574 Praktické aplikace strojového učení 6 2/2
4IT576 Programování v jazyku Python 6 2/2
4IT572 Nástroje pro DevOps a správu nasazování 3 0/2
4IT573 Základy Node.js    3 0/2
4IT449 Vývoj aplikací na platformě .NET 6 2/2
4IT447 Vývoj podnikových aplikací na platformě Java 6 2/2
4IT430 Databázové návrhové vzory 4 0/2
4IT578 Integrace v podnikových informačních systémech 3 0/2
4IT446 Řízení kvality softwaru 6 2/2
4IT520 Portfolio Management a koordinace projektů 3 0/2
4IT482 Cloud Computing: Principy a technologie (v angličtině) 3
4IT471 Trendy IS/ICT II 3
4IT469 International Week – KIT1 3
4IT470 International Week – KIT2 3
4IT483 Současné přístupy k vývoji informačních systémů (v angličtině) 3 2/0