Centrum pro podporu velmi malých entit

Logo sítě center pro podporu velmi malých entit

Koncept center pro velmi malé entity (VSE Network of Centers) vznikl za účelem podpory rozšiřování využívání normy a také pro rozvoj podpůrných materiálů sloužících k usnadnění zavádění normy do podniků. Podpůrná centra svou činností na jedné straně rozšiřují ISO/IEC 29110 například o implementační balíčky, které umožňují zavedení jednotlivých praktik normy, na druhé straně pak mohou velmi malým entitám přímo asistovat a pomáhat prostřednictvím pilotních projektů zavádění normy či jejích dílčích praktik.

České centrum pro podporu velmi malých entit

Upozornění – provoz českého centra je zatím stále ve fázi příprav
Logo českého centra pro podporu velmi malých entit

V České republice zaštiťuje takové centrum doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D., lektorka na Vysoké škole ekonomické v Praze a členka autorského kolektivu normy ISO/IEC 29110.

Jestliže vás téma zlepšování procesů oslovilo, podívejte se, jaké možnosti spolupráce vám podpůrné centrum nabízí.

Mezinárodní síť center

Další národní centra podpory velmi malých entit mají své vlastní weby. Seznam center a odkaz na jejich stránky poskytuje rozcestník na centrálním webu mezinárodní normy ISO/IEC 29110.

Kontakt

V případě zájmu o spolupráci s centrem či další informace o činnosti centra nebo normě ISO/IEC 29110 je možné se obrátit na doc. Ing. Alenu Buchalcevovou, Ph.D.: