Softwarové inženýrství

Softwarové inžesnýrství je jednou ze dvou hlavních oblastí, na kterou se norma ISO/IEC 29110 zaměřuje. Tato oblast je zaměřena ryze na vývoj softwarových aplikací nebo dílčích komponent, které jsou v rámci aplikace využívány. Tyto aplikace pak mohou být částí informačního systému. Pro entity, které se zabývají řešením na úrovni systému, je určena oblast systémového inženýrství.

Základní profil normy ISO/IEC 29110

Informace zde popsané představují stručný přehled základního profilu pro softwarové inženýrství normy ISO/IEC 29110 na základě jeho popisu v Příručce pro řízení a implementaci ISO/IEC TR 29110-5-1-2 (2011).

Procesy základního profilu

V základním profilu normy jsou definovány dva procesy – řízení projektu (PM – Project Management) a implementace softwaru (SI – Software Implementation).

Dle ISO/IEC TR 29110-5-1-2 (2011) jsou procesy určeny k následujícím účelům: “Účelem procesu ‚Řízení projektu‘ je stanovit a vykonávat systematickým způsobem úlohy projektu zaměřeného na implementaci softwaru, které umožní splnění projektových cílů v očekávané kvalitě, v očekávaném čase a v rámci očekávaných nákladů. Účelem procesu ‚Implementace softwaru‘ je systematické provádění analýzy, návrhu, konstrukce, integrace a testování nových nebo modifikovaných softwarových produktů podle specifikovaných požadavků.” Oba procesy jsou přitom spolu propojeny, jak zachycuje následující obrázek. Na obrázku zaznamenaná specifikace prací je dokument, který do projektu vkládá zákazník a který může obsahovat popis produktu (jeho účel a obecné požadavky), popis rozsahu (scope) a cílů projektu a seznam výstupů (ISO/IEC TR 29110-5-1-2, 2011). Podle specifikace prací je v procesu řízení projektu zpracován plán projektu, který následně slouží k řízení činností procesu implementace softwaru, jehož konečným výstupem je dodání softwarové konfigurace zákazníkovi projektu (ISO/IEC TR 29110-5-1-2, 2011).