Přehled ISO/IEC norem

ISO – International Organization for Standardization

Mezinárodní organizace pro normalizaci se zabývá tvorbou mezinárodních norem ISO ale také dalších druhů dokumentů. Soustředí se na všechny oblasti mimo elektrotechniky. (např. TS – technické specifikace, TR – technické zprávy, PAS – veřejně dostupné specifikace, TTA – dohody o technických trendech, IWA – dohody z pracovní konference průmyslu).

ISO je je světovou federací v každém státě pak normalizaci zastupují národní normalizační organizace – pro ČR Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Po kliknutí na vybranou normu se zobrazí stránka se jejími základními informacemi.

Obrázek – zdroj: http://www.sc7-wg7.org/Public_Documents/ISO-IECJTC1-SC7_N5530_Your_SC7_-_edition_2012.pdf

38500 24765 24774 16337 19759 24773 29154 15288 24748-2 24748-4 90005 12207 24748-3 90003 24748-1 29110 15504 330xx 29169 19770 20000 90006 9126 14598 14756 25000 14143 19761 20926 20968 24570 29881 15289 26511 26512 26513 26514 26515 29148 42010 42030 29119 14764 16326 15026 16085 15939 29155 14102 15940 23026 26500 14471 18018 24766 10746 14750 14753 14771 19500 19770 13235 14752 14769 15414 8807 15909 19505 24774 19507 15437 19501 19793 19505 14568 15474 15475 15476 19506