SPI center

Kvalita a výkonnost díky vhodným procesům

Správně nastavené procesy jsou základem, o který se při snahách o zvýšení výkonu a dosahování kvality můžete opřít. Kvalitní a výkonné procesy vám pomohou zvyšovat spokojenost zákazníků a získat náskok před konkurencí.

Publikována výzkumná zpráva

Průzkum stavu využívání agilních přístupů pro dodávku softwaru v České republice

Problémy softwarových projektů…

Míra úspěchu softwarových projektů

Projekty vývoje softwaru a informačních systémů stále nedosahují optimálních výsledků a jejich úspěšnost bývá často ohrožena.

Ad-hoc řešení problémů a úloh, jejich nepředvidatelnost a neúplnost mohou být projevy nedostatečného metodického zajištění řešení. Důsledkem těchto potíží mohou být zpožděné a prodražené projekty, případně dokonce výstupy, které nesplňují představy zákazníka.

…však mají svá řešení

Řešení

Položte základ úspěšným projektům využíváním osvědčených procesů majících za cíl dodání kvalitního softwarového produktu v očekávaném čase a za dohodnuté náklady.

V oblasti velmi malých entit je takovým řešením využití procesů a praktik popsaných normou ISO/IEC 29110.

Mezinárodní norma ISO/IEC 29110 pro velmi malé entity

ISO/IEC 29110 – Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities je mezinárodní normou zaměřenou na velmi malé entity vyvíjející software či budující informační systémy. Za velmi malou entitu lze považovat celý podnik, organizaci, oddělení či projekt čítající do 25 osob. Takovým entitám přináší norma ISO/IEC 29110 snazší přístup k využívání osvědčených praktik a kvalitních procesů a snažší možnost prokazování kompetencí v této oblasti, což je jinak obsahem řádově složitějších norem či standardů, jako např. ISO/IEC 12207 či CMMI.

Nastudujte si sami

Řada materiálů týkající se normy ISO/IEC 29110 je volně dostupná a tyto materiály můžete získat i v českém jazyce. Příručky pro implementaci procesů dle normy jsme pro vás připravili ve formě samostatných ucelených webových stránek sestavených pomocí nástroje Eclipse Process Framework Composer, který je určen pro správu metodického obsahu. Mimo to existuje také řada implementačních balíčků, které ve větším detailu řeší různé tematické oblasti.

Jak si stojíte?

Jednoduché hodnocení stavu vašich současných procesů můžete získat vyplněním dotazníku. Dotazník zprostředkovává belgické centrum excelence CETIC a je dostupný i v češtině. Po jeho vyplnění vám přijde zpráva s výčtem oblastí, které můžete za pomocí procesů normy ISO/IEC 29110 vylepšit.

Potřebujete pomoc?

Svěřte se vyškoleným odborníkům – komplexní hodnocení současného stavu procesů, návrh na jejich optimalizaci a pomoc s implementací úprav můžete zjistit ve spolupráci s českým Centrem pro velmi malé podniky, které působí při Vysoké škole ekonomické v Praze.

Výuka

Tématu zlepšování procesů při budování informačních systémů, včetně využívání normy ISO/IEC 29110, se věnují i vysokoškolské kurzy a odborné kurzy pro širokou veřejnost.

Další zdroje informací

Tento web představuje centrální zdroj informací především o normě ISO/IEC 29110 zaměřený na prostředí České republiky. Ze zahraničních zdrojů lze doporučit zejména mezinárodní centrální web o ISO/IEC 29110, který spravuje profesor Claude Y. Laporte – na odkazovaných stránkách jsou informace o normě publikovány v anglickém a francouzském jazyce.

Pro získání informací o dalších tématech souvisejících s řízením informatiky lze využít portál MBI – Management Byznys Informatiky.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: