Český překlad normy ISO/IEC 29110

Řada dokumentů normy ISO/IEC 29110 (část 1 – přehled, 3 – příručka pro hodnocení a 5 – příručka pro řízení a implementaci) a dalších podpůrných zdrojů je volně dostupných široké veřejnosti. Jejich český, zatím neoficiální překlad, je výsledkem snažení studentů Vysoké školy ekonomické v Praze pod dohledem doc. Ing. Aleny Buchalcevové, Ph.D., členky autorského kolektivu normy ISO/IEC 29110.

Publikace příruček pro řízení a implementaci pomocí nástroje Eclipse Process Framework Composer

Publikace příruček prostřednictvím nástroje EPFC pro správu metodického obsahu tvoří ucelený zdroj popisující v přehledné podobě:

  • procesy,
  • jejich činnosti,
  • zúčastněné role,
  • pracovní produkty,
  • nástroje a
  • implementační balíčky usnadňující zavádění dílčích praktik normy.

Publikované profily je možné procházet na těchto webových stránkách (vizte odkazy výše), nebo je možné si je stáhnout pro vlastní potřebu v podobě offline HTML stránek:

Implementační balíčky

Implementační balíčky blíže popisují praktiky, které norma ISO/IEC 29110 předepisuje, ale sama o sobě jejich detailní popis neobsahuje. Pomocí implementačních balíčků je možné jednotlivé praktiky v organizaci postupně zavádět.

Implementační balíčky pro vstupní profil ISO/IEC 29110

Implementační balíčky pro základní profil ISO/IEC 29110