Nabídka spolupráce

Provoz českého centra pro podporu velmi malých entit je zatím stále ve fázi příprav.