Akce a školení

Pro studenty, kteří se zúčastní stáží či projektů nabízených aktuálně v sekci Stáže a projekty v praxi je připraveno školení základů testování v termínu 6.2. – 9.2. 2017 viz
http://www.tesena.com/introduction-sw-testing/

Zájemci ať se ozvou doc. Buchalcevové

buchalc@vse.cz

a zašlou motivační dopis

 

Minulá školení

Systémové integrace a servisní virtualizace

Podmínky účasti: Základní znalosti systémových integrací nebo praktické zkušenosti v této problematice.
Co je nutné si přinést: Vlastní notebook s min. 50 Gb volného místa na disku, min. 4 Gb RAM.
Popis: Systémové integrace jsou základním kamenem při tvorbě systémů v bankovní, telekomunikačním či veřejném sektoru. S postupným rozrůstáním systémů se stává problematické synchronizovat vývoj jednotlivých komponent a zároveň zajistit jejich bezchybnou funkcionalitu.
Školení představí praktické použití integrací v současnosti (Banky a Telco). Další část se zaměřuje na servisně orientovanou architekturu (SOA) a její využití v integracích. Dále budou probrány typické problémy integrací ve velkých společnostech a způsoby, jak těmto problémům předejít. Nakonec budou představeny nástroje umožňujících testování integrací na praktických cvičeních.

 

25.9.2015 – Automatizované funkční testování SW s nástrojem Selenium

V mnoha oblastech dnešního světa je potřeba testovat webové aplikace, aby se zajistila dostatečná kvalita služeb poskytovaných zákazníkům. Mnohem efektivnějším způsobem testování webových aplikací je za pomoci automatizace. Jedním z leaderů v této oblasti je bezplatný testovací nástroj Selenium. Na vybraném příkladu webové aplikace si na školení ukážeme použití nástroje Selenium, jeho možnosti a jak vypadají testovací scénáře vytvořené za pomoci tohoto nástroje.

Dojde také na tvorbu ukázkových skriptů. V první části se bude jednat o teoretické představení testování pomocí Selenia včetně historie a jeho možností. Poté se pustíme do zprovoznění potřebného SW. V praktické části se budeme zabývat tvorbou ukázkových testovacích skriptů v jazyce Java a provedením těchto skriptů pomocí Selenia.

 

20.3.2015 – Školení Testování mobilních aplikací s využitím SaaS

V současném IT průmyslu probíhá přesun hlavního komunikačního kanálu se zákazníky směrem od počítačů (resp. z internetových prohlížečů) k aplikacím na mobilních zařízeních. Hlavním problémem při vývoji aplikací je kontrola správné funkcionality na velkém portfoliu zařízení, na kterých jsou aplikace spouštěny (rozdílné operační systémy, rozlišení, velikost, form-faktor a jiné). Vývojový tým musí být zároveň schopen v rychlosti reagovat na uživatelské komentáře a prosby, které jsou přidávány na aplikační markety (App store, Google play aj.). V opačném případě dokáže špatné hodnocení doslova pohřbít i sebeslibnější aplikaci. Těmto a jiným problémům lze předcházet za pomoci služby Mobile Quality Assurance (MQA). Školení v krátkosti pokryje dvě technologie. První je představení IBM technologie (PaaS) BlueMix, na které je možné vyvíjet mobilní nebo klasické aplikace či služby. Na této platformě je zároveň nasazena služba Mobile Quality Assurance (SaaS), pomocí které se testují mobilní aplikace. Této službě bude věnována druhá (praktická) část školení.