Centrum SQA

Kompetenční centra, která vznikají na vysokých školách, představují místo, kde se mohou studenti podílet na reálných obchodních a vědecko-výzkumných projektech již během studia a nasbírat tak cenné zkušenosti. Jedná se o spolupráci mezi veřejnou (vzdělávací) a komerční sférou.

Cílem aktivit kompetenčního centra je přispět k rozvoji a zvyšování konkurenceschopnosti všech zúčastněných stran a k vyšší kvalitě vysokoškolského vzdělávání propojením s praxí.

Účastnit se mohou studenti v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia různých oborů. Dochází tak k efektivnímu mezioborovému propojení znalostí pří práci na inovačních projektech. Díky spolupráci s IBM a dalšími partnery mají studenti přístup k nejmodernějším technologiím, které mohou pro svou práci využívat.

 

Kompetenční centrum SQA

Kompetenční centrum Software Quality Assurance (KC SQA) působí na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze od roku 2012.

Mise

Posílit konkurenční pozici studentů na trhu práce získáním cenných zkušeností z reálných projektů.

Vize

Jsme nezávislým centrem, které poskytuje odbornou pomoc při plánování a realizaci procesů řízení kvality softwaru a testování zejména v oblasti výběru a přizpůsobení metodiky testování, výběru vhodných nástrojů pro testování a realizace automatizovaných testů. Zapojujeme do centra studenty (bakalářských, magisterských a doktorských programů), kteří svým působením nabývají nových zkušeností a jsou tak připraveni na budoucí projekty.

Organizace, se kterými spolupracujeme

 • NESS Czech, s.r.o.
 • HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
 • TRASK SOLUTIONS, a.s.
 • IBM Česká republika, spol. s r.o.
 • tesena s.r.o.
 • T-Mobile Czech Republic, a.s.
 • Butteland
 • Accenture
 • Concur
 • Inventi Development
 • Tollnet, a.s.
 • Česká spořitelna

 

Zajišťujeme v oblasti řízení kvality softwaru na VŠE následující předměty

Bakalářský stupeň – 4IT354 – Základy testování SW aplikací

Cílem předmětu je seznámit studenty s disciplínou testování softwaru a naučit je základním dovednostem softwarového testera. Studenti jsou po absolvování znalí fází testování a jejich náplně, artefaktů používaných při testování, dokáží vytvořit testovací podklady.

Magisterský stupeň – Vedlejší specializace Řízení kvality softwaru

Vedlejší specializace Řízení kvality softwaru je určena těm studentům, kteří mají o oblast řízení kvality softwaru a testování softwaru zájem. Vedlejší specializace je vhodná jak pro studenty oboru Informační systémy a technologie, tak i oborů Informační management, Kognitivní informatika a Znalostní a webové technologie. Mohou si ji zapsat i studenti dalších oborů na FIS i na ostatních fakultách VŠE.

4IT446 – Řízení kvality softwaru

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řízení kvality softwaru, zejména s ověřováním kvality pomocí testování. Studenti získají i praktické zkušenosti z různých aspektů testování.

4IT473 – Řízení testování softwaru a nástroje pro jeho podporu

Cílem předmětu je seznámit studenty s disciplínou řízení testování softwaru a naučit je pracovat s nástroji pro jeho podporu.

4IT474 – Analýza a návrh testů softwaru

Cílem předmětu je seznámit studenty s technikami pro analýzu a návrh testů softwaru a vyzkoušet si jejich aplikaci v praxi.

4IT478 – Automatizované funkční testování softwaru

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet a provádět automatizované funkční testy softwaru a pracovat s nástroji pro automatizované funkční testování softwaru.

4IT476 – Zátěžové testování softwaru a výkonnostní optimalizace

Cílem předmětu je seznámit studenty s disciplínou zátěžového testování softwaru, analýzou slabých míst systémů a jejich optimalizací.

4IT475 – Systémové integrační testování

Cílem předmětu je naučit studenty základní principy a techniky používané pro systémové integrační testování a seznámit je s nástroji pro systémové integrační testování.

4IT479 – Testování softwaru v agilních projektech

Cílem předmětu je seznámit studenty s testováním softwaru v agilních projektech a naučit je základní agilní praktiky testování.

4IT477 – Praxe v testování softwaru

Předmět poskytuje studentům možnost seznámit se s praktickými aspekty testování softwaru ve vybrané organizaci. Předmět je součástí vedlejší specializace Řízení kvality softwaru. Student má možnost aplikovat znalosti získané v povinných i volitelných předmětech této vedlejší specializace a zároveň získat praktické zkušenosti ve zvoleném zaměření – analýza a návrh testů softwaru, řízení testování softwaru, automatizované funkční testování softwaru, výkonnostní a zátěžové testování či integrační testování.