ISO 9001:2015

Systémy managementu jakosti – Požadavky

Kategorie: Governance, Základy a Báze znalostí a profesionalizace

Podkategorie: Management jakosti

Popis:

ISO 9001 je součástí rodiny norem ISO 9000. Je to norma, která slouží jako referenční model pro nastavení základních řídicích procesů v organizaci. Jsou v ní specifikovány požadavky na systém managementu kvality. Jejím cílem je neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka.

Tato norma se také využívá pro certifikaci.

Je určena všem typům organizací bez rozdílů jejich zaměření či velikosti, jejichž zájmem je informovat, že jejich produkty (výrobky a služby) jsou kvalitní.

Tato norma byla přeložena do češtiny jako ČSN ISO 9001:2015.

Související práce:

http://www.iso.cz/iso-9001

http://www.info-iso.cz/iso_9001_informace/