ISO/IEC 10746

Information technology — Open Distributed Processing

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Specifikace

Popis:

Norma poskytuje rámec pro standardizaci systémů otevřeného distribuovaného zpracování. Tento rámec podporuje distribuci, převoditelnost, přenositelnost a nezávislost na platformě a technologii.

Norma obsahuje referenční přehled, popis architektury a sémantiku architektury.

Související práce:

Detail normy 1

Detail normy 2

Detail normy 3

Detail normy 4