ISO/IEC 13235:1998

Information technology — Open Distributed Processing — Trading Function

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Specifikace

Popis:

V této normě je popsáno, jak může být funkce obchodování ODP (otevřeného distribuovaného zpracování) realizována s použitím informačních záznamů a podpůrných mechanismů adresáře OSI. Předmětem této normy je specifikace podnikání pro funkci obchodování, specifikace informací pro funkci obchodování, výpočetní specifikace pro obchodníky (tj. objekty poskytující funkci obchodování) a požadavky na shodu v podobě bodů shody. Oborem uplatnění této normy je konstrukce funkce obchodování ODP s použitím adresáře OSI, pokud je požadován.

Související práce:

Detail normy

Detail normy 2 část