ISO/IEC 14102:2008

Information technology — Guideline for the evaluation and selection of CASE tools

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Nástroje, metody a prostředí

Popis:

Tato mezinárodní norma ISO/IEC 14102:2008 definuje jednak posloupnost procesů a jednak strukturovaný soubor charakteristik nástrojů CASE pro použití při technickém hodnocení a závěrečném výběru nástroje CASE. Vychází se z modelu hodnocení softwarového produktu popsaného v ISO/IEC 9126. Mezinárodní norma ISO/IEC 14102 přebírá obecný model charakteristik a subcharakteristik jakosti softwarového produktu popsaný v ISO/IEC 9126 a rozšiřuje jej na produkty typu nástrojů CASE: poskytuje charakteristiky jedinečné pro tyto nástroje. Tento obsáhlejší soubor charakteristik se pak organizuje do pěti skupin. Toto zformování do větších skupin zajišťuje dokonalejší přístup k řízení celého procesu hodnocení a výběru.

Tato mezinárodní norma pojednává o hodnocení a výběru nástrojů CASE a pokrývá celý životní cyklus softwarového inženýrství nebo jeho část. Zakládá procesy a činnosti, které se mají aplikovat pro hodnocení nástrojů CASE a pro výběr nejvhodnějších nástrojů CASE z několika kandidátů. Tyto procesy jsou generické a organizace je musí přizpůsobit svým potřebám. Procesy pro hodnocení a výběr nástrojů CASE by měly být zvažovány s ohledem na širší kontext s procesem technologie převzetí používaným v organizaci.

Související práce:

ISO Norma: Ukázka normy