ISO/IEC 14598:2001

Software engineering — Product evaluation

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Kvalita software

Popis:

Norma ISO/IEC 14598:1999 je zabývá vyhodnocováním softwarových produktů. V současnosti ji nahradila norma 25040:2011. Samotná norma je rozdělena na 6 částí: všeobecný přehled, plánování a management, postup pro projektanty, postup pro akvizitéry, postup pro hodnotitele, dokumentace vyhodnocovacích modulů.
Výsledky hodnocení, které jsou vytvořeny při aplikaci této normy, mohou být použity manažery a projektanty nebo správci softwaru k měření shody s požadavky a také ke zlepšování. Výsledky hodnocení mohou být využity analytiky ke stanovení vzájemných vztahů mezi vnitřními a vnějšími metrikami. Pracovníci zabývající se procesem zlepšování, mohou výsledky hodnocení také použít k určení způsobu, kterým bude zlepšování zajišťováno. Norma bezprostředně navazuje na ISO/IEC 9126.

Související práce:

Vědecká publikace: The design of the software quality evaluation method combining CMMISM and ISO/IEC 14598: the context of a small company (Trudel, Sylvie, 2009)

ISO Norma: Ukázka normy