ISO/IEC 14750

Information technology — Open Distributed Processing — Interface Definition Language

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Specifikace

Popis:

Tato norma je určena k tomu, aby poskytovala referenční model ODP (Otevřeného distribuovaného zpracování – viz norma ISO/IEC 10746-2 a ISO/IEC 10746-3).

Jednou z komponent architektury ODP je jazyk, který je vhodný pro popisování signatur rozhraní výpočetních operací – jazyk pro definici rozhraní (ODP-IDL), který používá standard Common Object Request Broker Architecture (COBRA). Tato norma tento jazyk definuje.

Z použití notace a jazyka uvedených v této normě nevyplývá použití specifických podpůrných mechanismů a protokolů.

Hlavním účelem normy je usnadnění komunikace systémů na různorodých platformách.

Související práce:

Detail normy