ISO/IEC 14764:2006

Software Engineering — Software Life Cycle Processes — Maintenance

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Údržba softwaru

Popis:

Norma ISO/IEC 14764:2006 více podrobně popisuje řízení procesu údržby, který je popsaný v normě ISO/IEC 12207. Dále také rozlišuje různé druhy údržby. Mimo jiné poskytuje framework skrz nějž může být prováděno plánování údržby daného sw. Dále poskytuje rady a pokyny pro samotnou údržbu sw. Základ pro údržbu sw včetně veškerých jejích aktivit vychází z definicí z normy ISO/IEC 12207. Norma pak definuje veškeré aktivity a tasky při údržbě sw a také definuje požadavky na plánování.

Související práce:

Ukázka normy
ISO/IEC 14764:2006(en): Software Engineering — Software Life Cycle Processes — Maintenance [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:14764:ed-2:v1:en