ISO/IEC 15288:2002

Systémové inženýrství – Procesy životního cyklu systému

Kategorie: Procesy životního cyklu systému

Podkategorie: Systémové inženýrství

Popis:

Tato norma je první mezinárodní normou obsahující ucelený soubor procesů nastávajících během životního cyklu systému. Procesy jsou rozděleny do čtyř skupin. Jsou to procesy smluvní, procesy podnikové, procesy projektové a procesy technické.

Tato norma se týká těch systémů, které jsou zpracovány lidmi. Využívá se v organizacích, které tvoří systémy, dodávají systémy, obstarávají systémy pro svou nebo cizí potřebu, může být použita v organizacích dodavatelů i uživatelů.

Tato norma byla přeložena do češtiny jako ČSN ISO/IEC 15288:2002.

Související práce:

http://www.technicke-normy-csn.cz/369042-csn-iso-iec-15288_4_69565.html