ISO/IEC 15414:2006

Information technology — Open distributed processing — Reference model — Enterprise language

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Specifikace

Popis:

Norma s označením ISO/IEC 15414 obsahuje referenční model ve vztahu k OPD (Open Distributed Processing). Norma zahrnuje jazyk obsahující koncepty, strukturu a pravidla pro vývoj, reprezentaci a argumentaci OPD z pohledu organizace.

Související práce:

Detail normy