ISO/IEC 15474-1:2002

Information technology — CDIF framework — Part 1: Overview

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Výměna

Popis:

Součást ISO/IEC norem v kategorii na výměnu (Interchange) informací, která se zabývá formátem a způsobem transakcí, tak aby veškeré akce byly standardizovány.
Norma popisuje CDIF (CASE data interchange format) Framework. Skládá se ze dvou částí, obou publikovaných v roce 2002. První seznamuje s přehledem CDIF, druhá popisuje už konkrétněji modelování a rozšiřitelnost a užití.

Související práce:

ISO Norma: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=27825