ISO/IEC 15475-2:2002

Information technology — CDIF transfer format — Part 2: Syntax SYNTAX.1

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Výměna

Popis:

Součást ISO/IEC norem v kategorii na výměnu (Interchange) informací, která se zabývá formátem a způsobem transakcí, tak aby veškeré akce byly standardizovány.
Zhruba patnácti stránková norma popisuje základní sadu pravidel a syntaxí pro nakládání s CDIF frameworkem (CASE data interchange format). Norma se odkazuje a vychází z norem 15474 a 13238.
Původní normu z roku 2002 rozšiřuje norma 15475 a její novější přídavky z let 2005 a 2006.

Související práce:

Detailnější, oficiální popis normy: Oficiální popis normy

ISO norma: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29030