ISO/IEC 15476:2006

Information technology — CDIF semantic metamodel — Part 6: State/event models

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Výměna

Popis:

Součást ISO/IEC norem v kategorii na výměnu (Interchange) informací, která se zabývá formátem a způsobem transakcí, tak aby veškeré akce byly standardizovány.
Norma popisuje rozšířenou sadu pravidel a syntaxí pro nakládání s CDIF frameworkem (CASE data interchange format). Jak začít, v jakých případech užít, jak definovat potřebná data a jejich typy, popis datových modelů a modelů stavů a událostí.
První verze vznikly v roce 2002, updaty norem pak následují v letech 2005 a 2006. Novější normy nepředělávají první verzi, nýbrž poskytují další nástavbu.

Související práce:

ISO Norma: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=27827