ISO/IEC 15504 – sada norem

Information technology — Process assessment

Kategorie: Hodnocení a certifikace procesů

Podkategorie: hodnocení procesů

Popis:

Podle této sady norem se posuzuje kvalita a způsobilost procesů vývoje, správy a nákupu software. Normy definují “Model pro posouzení procesů” (Process Assessment Model). Dále tato sada slouží k posuzování způsobilosti procesů (za účelem jejich zlepšování) a také umožňuje posoudit celkovou zralost organizace.

Základem je 24 procesů, jako např. Vývoj, Nákup, Dokumentace nebo Řízení rizik či Řízení lidských zdrojů.

Norma je známa také pod označením SPICETM (Software Process Improvement and Capability Determination).

ISO/IEC 15504-1:2004

Information technology — Process assessment — Part 1: Concepts and vocabulary

Tato část normy byla nahrazena letos (2015) normou ISO/IEC 33001:2015 – Information technology — Process assessment — Concepts and terminology. Je jakýmsi východiskem pro další části normy – definuje základní pojmy a použitou terminologii. Poskytuje souhrnnou informaci o konceptu hodnocení procesů.

ISO/IEC 15504-2:2003

Information technology — Process assessment — Part 2: Performing an assessment

Tato část normy byla také zrevidována normou novější a to ISO/IEC 33002:2015 – Information technology — Process assessment — Requirements for performing process assessment. Cílem je definovat minimální požadavky pro provádění hodnocení, aby bylo objektivní, konzistentní a reprezentativní.

ISO/IEC 15504-3:2004

Information technology — Process assessment — Part 3: Guidance on performing an assessment

Tato část poskytuje rámec pro hodnocení procesů. Dále poskytuje vzorové hodnocení procesů v souladu s částí 15504-2

ISO/IEC 15504-4:2004

Information technology — Process assessment — Part 4: Guidance on use for process improvement and process capability determination

Čtvrtá část normy poskytuje návod jak využít hodnocení procesů v souvislosti s procesem s jejich neustálého zlepšování.

ISO/IEC 15504-5:2012

Information technology — Process assessment — Part 5: An exemplar software life cycle process assessment model

Tato část normy poskytuje modelový příklad hodnocení procesů, který je v souladu s požadavky části č. 2. Poskytuje detailní popis struktury a klíčových komponent které zahrnují dvě dimenze – procesní a dimenzi způsobilosti.

ISO/IEC 15504-6:2013

Information technology — Process assessment — Part 6: An exemplar system life cycle process assessment model

Šestá část normy zakládá model hodnocení procesů v souladu s požadavky z druhé části normy pro hodnocení způsobilosti procesů životního cyklu systému narozdíl od části páté, která se soustředí pouze na životní cyklus sw. Model hodnocení procesů je založen na Referenčním modelu procesů z normy 15288.

ISO/IEC TS 15504-8:2012

Information technology — Process assessment — Part 8: An exemplar process assessment model for IT service management

Osmá část normy poskytuje příklad pro PAM – IT Service Management Process Assessment Mode. Cílem je jeho využití v souvislosti s požadvky definovanými v druhé části.

ISO/IEC TS 15504-9:2011

Information technology — Process assessment — Part 9: Target process profiles

Tato část normy je dokumentací poskytující návody pro cílové profily procesů za cílem capability determination a neustálého zlepšování.

ISO/IEC TS 15504-10:2011

Information technology — Process assessment — Part 10: Safety extension

Poslední definovaná část normy poskytuje rámec pro hodnocení procesů. Publikované modely hodnocení procesů v této části ale současně nezajišťují dostatečné základy pro provádění hodnocení způsobilosti procesů. Cílem této části není poskytnout návod jak ověřit soulad s bezpečnostními standardy. Cílem je zajistit hodnotitelům nezbytné prostředky a informace pro měření způsobilosti procesů.

Související práce:

Detailní info (iso.org)

Internetinaol Journal of Software engeneering and its applications – Process Quality Levels of ISO/IEC 15504, CMMI and K-model