ISO/IEC 15909-2:2011

Systems and software engineering — High-level Petri nets — Part 2: Transfer format

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Modelování

Popis:

Norma je součástí kategorie norem pro nástroje a metody modelování, která nám poskytuje pokyny ke standardizovanému modelování.
Norma dále definuje na XML založený transakční formát pro Petriho sítě (které jsou zde taktéž definovány). Definována je syntaxe, formát, vhodné užití a také grafický vzhled a konstrukce.
Celou normu je nutno brát jako celek složený ze tří dílčích 15909:1, 15909:2, 15909:3. V různých dílech se pak rozpracovávají výše popsaná témata.

Související práce:

ISO Norma: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=43538