ISO/IEC 15939:2007

Systems and software engineering — Measurement process

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Měření

Popis:

Norma ISO/IEC 15939:2007 definuje a procesy měření využívané hlavně v manažerských disciplínách. Celý proce je popsán pomocí modelu, který definuje jeho činnosti, jež je dále nutné adekvátně specifikovat. Dále definuje, jak jsou následně využívány výsledky analýzy a měření a jak dále rozhodnout, které výsledky z analýzy jsou validní. Proces měření je poměrně flexibilní – lze ho upravit a adaptovat podle potřeb různých uživatelů. Definuje také činnosti a tasky které je potřeba provést pro úspěšnou identifikaci , definici, výběr a použití a následného zlepšování měření v rámci celého projektu.

Související práce:

Ukázka normy
ISO/IEC 15939:2007(en): Systems and software engineering — Measurement process [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:15939:ed-2:v2:en