ISO/IEC 15940:2013

Systems and software engineering — Software Engineering Environment Services

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Nástroje, metody a prostředí

Popis:

Norma ISO/IEC 15940:2013 poskytuje popis SEE služeb, které podporují celý životní cyklus softwaru a systému definovaném v ISO/IEC 12207. Přidává kompletní soubor služeb týkající se inženýrství environmentálních služeb. Norma popisuje ucelený soubor procesů, činností a úkolů, které mají být provedeny při získání (koupi) nebo vytvoření systému/softwaru. Nezabývá se jejich provádění, případně jejich automatizaci.

Související práce:

ISO Norma: Ukázka normy