ISO/IEC 16085:2006

Systems and software engineering — Life cycle processes — Risk management

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Risk a integrita

Popis:

Další z norem z kategorie risk a integrita. Tato norma definuje procesy risk managementu během celého životního cyklu. Lze je přidat k již existujícím definovaných procesům životního cyklu systému či softwaru definovaných v ISO/IEC 15288 a ISO/IEC 12207 nebo nezávisle na nich. Normu lze použít jak na komplexní systémy tak na software. Smyslem risk managementu jako takového je indetifikovat potenciální manažerské či technické hrozby před tím než k nim dojde – jeho cílem je tedy snížit nebo ještě lépe odstranit následky těchto problémů.

Související práce:

Ukázka normy
ISO/IEC 16085:2006(en): Systems and software engineering — Life cycle processes — Risk managemen [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:16085:ed-2:v1:en