ISO/IEC 19501:2005

Information technology — Open Distributed Processing — Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Modelování

Popis:

Norma je součástí kategorie norem pro nástroje a metody modelování, která nám poskytuje pokyny ke standardizovanému modelování.

Přesto, že se jedná o normu ISO/IEC 19501, jedná se o souhrn pravidel, které nazýváme také UML (Unified Model Language). Standardizuje se zde vizualizační, specifické, konstrukční, dokumentační nástroje a přístupy. Zahrnující business procesy, databázová schémata, systémovou funkčnost nebo znovupoužitelnost softwarových komponent.

Přes 430 stránek čítající norma je důležitým základem modelování a k původní normě ISO/IEC 19501 bylo doplněno ještě několik dalších na aktualizaci, revidaci a rozšíření původní normy z roku 2005 (např. ISO/IEC 19793).

Související práce:

ISO Norma: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=32620

Volně dostupné postupy – užitečný odkaz: http://www.omg.org/spec/UML/