ISO/IEC 19761:2011

Software engineering — COSMIC: a functional size measurement method

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Měření rozsahu funkcí

Popis:

Norma ISO/IEC 19761:2011 obsahuje specifickou metodu měření rozsahu funkcí COSMIC-FFP, která byla vyvinuta na základě vydané normy ISO/IEC 14143 (Měření softwaru). Měření rozsahu funkcí se v této normě objevilo proto, aby software bylo možno měřit z hlediska uživatele nebo vlastníka, například pro analýzu produktivity.

Metoda úplných funkčních bodů byla navržena v roce 1997 s cílem nabídnout míru funkcí pro software pracující v reálném čase. Od té doby se prokázalo v mnoha organizacích a testovaných oblastech, že může zachytit rozsah funkcí MIS i systémového softwaru.

Tato norma specifikuje soubor definicí, konvencí a činností metody měření rozsahu funkcí COSMIC-FFP. Metoda je aplikovatelná na aplikační software potřebný pro podporu podnikové administrativy, software pracující v reálném času i jejich hybridy. Norma obsahuje definici měřicí jednotky, což je jeden přesun dat a klasifikaci těchto přesunů. Přesuny dat jsou zavedeny čtyři: vstup, výstup, čtení, zápis. Na základě těchto přesunů dat se vypočítává rozsah funkcí softwaru podle vzorce stanoveného v této normě a agreguje se do rozsahu funkcí procesu pro identifikované funkční požadavky uživatelů. Norma počítá i se změnami funkčních požadavků uživatelů (doplňky, změny a výmazy přesunů dat) a stanoví vzorec pro jejich výpočet.

Související práce:

Vědecká publikace: Using the ISO 19761 COSMIC Measurement Standard to Reduce “Information Asymmetry” in Software Development Contracts and Enable Greater Competitiveness (Valdés, Francisco, 2013)

ISO Norma: Ukázka normy