ISO/IEC 24773:2008

Software engineering — Certification of software engineering professionals — Comparison framework

Kategorie: Governance, Základy a Báze znalostí a profesionalizace

Podkategorie: Certifikace

Popis:

Norma stanovuje rámec pro srovnání systémů pro certifikaci profesionálů softwarového inženýrství. Systém certifikace je soubor požadavků certifikace pro profesionály softwarové inženýrství. Norma specifikuje položky, které dané schéma musí obsahovat a naznačuje, jak by každá položka měla být definována.

Související práce:

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=41543