ISO/IEC 38500:2015

Information technology — Governance of IT for the organization

Kategorie: Governance, Základy a Báze znalostí a profesionalizace

Podkategorie: Governance

Popis:

Norma je určena ředitelům organizací. Pomáhá efektivně, účinně a přijatelně využívat informační technologie v rámci organizace. Nastavuje základní zásady pro řízení informačních technologií vyšším managementem

Související práce:

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_38500

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=62816