ISO/IEC 90003:2014

Software engineering — Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software

Kategorie: Procesy životního cyklu

Podkategorie: Softwarové inženýrství

Popis:

Norma dává návod k použití normy ISO 9001:2000 na počítačový software. Norma ISO 9001:2000 je zde vysvětlena a je popsáno, jak ji aplikovat na softwarové systémy. Tato norma nijak nezasahuje do normy ISO 9001:2000. Dále je zde doporučena norma ISO/IEC 12207 a ISO/IEC TR 15271.

Norma je přeložena do češtiny jako ČSN ISO/IEC 90003:2014.

Související práce:

http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/36/74526/74526_nahled.htm

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=66240