ISO/IEC 9126:2001

Software engineering — Product quality

 

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Kvalita software

Popis:

Norma ISO/IEC 9126:2001 definuje šest charakteristik, které popisují jakost softwaru. Tyto charakteristiky určují základní směr pro další propracování a popis jakosti softwaru. Směrnice popisují použití charakteristik jakosti pro hodnocení jakosti softwaru. Norma zavádí nutné vnitřní a vnější metriky.
Je rozdělena na následující části: norma ISO/IEC 9126-1 Model jakosti a technické zprávy, norma ISO/IEC 9126-2 Vnější míry jakosti, ISO/IEC 9126-3 Vnitřní míry jakosti a norma ISO/IEC 9126-4 Míry jakosti užití.

Související práce:

Norma: ISO/IEC 9126-1 (ISO/IEC JTC 1, 2000)

ISO Norma: Ukázka normy