ISO/IEC DIS 26500:2009

Information technology – Application management – Requirements for application management

Kategorie: Nástroje a metody

Podkategorie: Nástroje, metody a prostředí

Popis:

Norma je součástí kategorie norem pro nástroje a metody modelování, která nám poskytuje pokyny ke standardizovanému modelování.

Obsah normy je soustředěn na definování syntaxe a sémantiky formální deskriptivní techniky LOTOS, která se využívá pro formální popis distribuovaných systémů procesních informací.

Popisuje se zde také OSI (Open System Interconnection) architektura, která je využívána taktéž v normě ISO 7498.

Související práce:

ISO Norma: Ukázka normy