ISO/IEC DTR 16337

Systems Engineering — Systems Engineering Handbook

Kategorie: Governance, Základy a Báze znalostí a profesionalizace

Podkategorie: Báze znalostí

Popis:

Norma poskytuje popis klíčových procesních činností vykonávaných systémovými inženýry.

Související práce:

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=56186