ISO/IEC/ IEEE 15289:2015

Systems and software engineering — Content of life-cycle information items (documentation)

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Dokumentace

Popis:

Norma původně z roku 2011, revidována letos (2015) v květnu. Tato norma stanovuje požadavky pro identifikaci a plánování specifických informačních „objektů“ (dokumentace), které se vyvíjejí a nadále aktualizují během životního cyklu softwaru popř. celého sytému. Stanovuje tedy smysl a obsah veškerých identifikovaných a nadále uchovávaných systémových a softwarových datových záznamů a informačních objektů, stejně jako záznamů a informačních objektů týkajících se řízení IT služeb (ITSM).

Související práce:

Ukázka normy
ISO/IEC/IEEE 15289:2015(en): Systems and software engineering — Content of life-cycle information items (documentation) [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:15289:ed-2:v1:en