ISO/IEC/IEEE 16326:2009

Systems and software engineering — Life cycle processes — Project management

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Projektový management

Popis:

Tato norma poskytuje normativní specifikace obsahu pro projektový management. Poskytuje podrobnou diskusi a detailní rady v souvislosti s aplikací projektových procesů, a návody na aplikaci sady pravidel, která jsou běžná jak v životním cyklu software, tak v životním cyklu systému (definované normami ISO / IEC 12207: 2008 (IEEE Std 12207-2008) a ISO / IEC 15288: 2008 (IEEE Std 15288-2008)).

Související práce:

Ukázka normy
ISO/IEC/IEEE 16326:2009(en): Systems and software engineering — Life cycle processes — Project management[online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:16326:ed-1:v1:en