ISO/IEC/IEEE 26511:2011

Systems and software engineering — Requirements for managers of user documentation

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Dokumentace

Popis:

Tato norma specifikuje postupy pro řízení uživatelské dokumentace v průběhu životního cyklu softwaru – tedy jak s ní nakládat. zajišťuje jakýsi přehled softwarové dokumentace a procesů informačního managementu – pokrývá manažerské aktivity v začátcích projektu včetně stanovení postupů a specifikací, zřízení infrastruktury a sestavení týmu. Obsahuje dokonce i příklad rolí jež jsou potřeba v týmu uživatelské dokumentace. Norma je nezávislá na jakýchkoli sw nástrojích které se využívají během výroby či správy dokumentace a také ji lze aplikovat jak na tištěnou tak na promítanou – elektronickou dokumentaci. Není omezeno použití na hw nebo sw dokumentaci.

Související práce:

Ukázka normy
ISO/IEC/IEEE 26511:2011(en): Systems and software engineering — Requirements for managers of user documentation [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:26511:ed-1:v2:en