ISO/IEC/IEEE 26512:2011

Systems and software engineering — Requirements for acquirers and suppliers of user documentation

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Dokumentace

Popis:

Tato norma byla vyvinuta jako pomocná pro uživatele využívající normu ISO/IEC 15288:2008 či ISO/IEC 12207:2008 – má za cíl pomoct při získání sw uživatelské dokumentace. Definuje tedy metodiku procesu získání dokumentace a to z hlediska nabyvatele a z hlediska dodavatele. Pokrývá požadavky pro informační objekty využívané při získávání částí uživatelské dokumentace: Plán pořízení, specifikaci dokumentu, přehled prací, požadavky na návrhy a návrh samotný.

Související práce:

Ukázka normy
ISO/IEC/IEEE 26512:2011(en): Systems and software engineering — Requirements for acquirers and suppliers of user documentation [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:26512:ed-1:v1:en