ISO/IEC/IEEE 26514:2008

Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Dokumentace

Popis:

Norma ISO/IEC 26514:2008 zajišťuje požadavky na návrh a tvorbu dokumentace. Definuje postup při tvorbě dokumentace z pohledu jejich tvůrců. Specifikuje strukturu, obsah aformát dokumentace. Je nezávislá na swnástrojích a lze ji aplikovat jak na elektronickou tak na tištěnou uživatelskou dokumentaci (většina postupů z této normy je také použitelná pro hw dokumentaci).

Související práce:

Ukázka normy
ISO/IEC 26514:2008(en): Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:26514:ed-1:v1:en