ISO/IEC/IEEE 26515:2011

Systems and software engineering — Developing user documentation in an agile environment

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Dokumentace

Popis:

Norma specifikuje způsoby, jakými může být vyvíjena dokumentace při agilním vývoji projektu. je tedy určená pro veškeré organizace kde se počítá s agilním vývojem nebo tento vývoj alespoň zvažují. Popisuje, jak se by vývojář nebo vedoucí projektu měl plánovat a řídit vývoj uživatelské dokumentace v agilním prostředí. Jejím cílem není podpořit, ani odradit od použití jakýchkoliv konkrétních nástrojů či metod agilního vývoje.

Související práce:

Ukázka normy
ISO/IEC/IEEE 26515:2011(en): Systems and software engineering — Developing user documentation in an agile environment [online]. In: . 2015-11-20 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:26515:ed-1:v2:en