ISO/IEC/IEEE 29119:2013

Software and systems engineering

Kategorie: Implementace, Hodnocení Procesů a Charakteristiky Produktu

Podkategorie: Testování

Popis:

Účelem norem je definovat mezinárodně dohodnutý soubor standardů pro testování softwaru, které mohou být využity jakoukoliv organizací při provádění jakékoliv formy testování softwaru.

Norma obsahuje popisy procesu testování, které testování definují na úrovní organizační. Norma podporuje dynamické testování, funkční testování a non-funkční testování.
Norma je rozdělena do 3 částí:

1) Pojmy a definice

2) Testovací postupy

3) Testovací dokumentace

 

Související práce:

Ukázky jednotlivých částí normy:

>ISO/IEC/IEEE 29119-1

>ISO/IEC/IEEE 29119-2

>ISO/IEC/IEEE 29119-3